تبلیغات
برهنگی زنان


Hijab: Woman personality

آنها با چادر و حجاب صحیح ومتقن شما از همه چیز بیشتر دشمن اند. چرا؟ چون فرهنگ

آنها این را قبول ندارد. اروپایی ها این طورند. آنها می گویند هرچه را که ما فهمیده ایم،

دنیا باید از ما تقلید کند. مایلند که جاهلیت خودشان را بر معرفت عالم غلبه بدهند. آنها

می خواهند زن به سبک اروپایی را در جامعه رواج بدهند که عبارت است از سبک مد و

مصرف و آرایش در انظار عموم و ملعبه قراردادن مسائل جنسی بین دو جنس.

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با پرستاران- آبان1370[http://www.aparat.com/v/7Gg6S]
کلیپ جالب این روز ها که در این کلیپ گرفتن لایک اینستاگرام بوسیله

کشف حجاب و بی حجابی و بی حیایی توسط آذر خرم برای بازیگران این روز های ما

به تصویر کشیده شده است. در صفحات مجازی مخصوصا اینستاگرام هر چقدر که

عکس ها بی حجاب تر و بی حیا تر باشد تعداد لایک ها بیشتر است .اما بنظرتان لایک ها به قیمت

 بی حیایی می ارزند ؟یک عدد که از صفر شروع میشود و به بینهایت میرسد .

 چه چیزی به زندگی ما اضافه میکند ؟
برچسب ها : بی حجابی دراینستا... , 
[http://www.aparat.com/v/eXCWy]


برچسب ها : عکس نوشته های حجاب , 

حضرت محمد(ص)فرمودند:

اگرمردی راضی شودبه این که زنش آرایش کرده ازخانه خارج شود

بی غیرت است.واگرکسی این مردرابی غیرت بنامدگناهی نکرده،

وزن هنگامی که آرایش کرده ومعطرازخانه اش خارج شودوشوهرش به این

عمل رضایت دهد،باهرقدمی که زن برمیداردبرای شوهراوخانه ای درجهنم

ساخته میشود.پس وصیت مرادرموردزنان خودبه خاطربسپاریدتاازشدت حسابرسی

خدانجات پیداکنید.

 

,وضعیت بد حجاب مراکز خرید لباس گزارش کشف حجاب عکس دختران تهرانی خیابانهای تهران خبر جهان تصویر تصاویر پوشش بی حجابی در مراکز خرید بی بند و باری دختران بدحجابی بد u;s tehran nojvhk jivhkd marakez kharid lvh;c ovdn khiyaban fd p[hfd dokhtaran bi hejabi badhejabi aks ;at p[hf

 حجاب

همان چادری بودکه

پشت درخانه سوخت؛ولی

ازسرفاطمه(س) نیفتاد...

 

 

Like Zahra
برچسب ها : حجاب زهرایی , درروزگاری که:زن رابه "تن"میشناسند

غیرت را"بددلی "می نامند

وباحجاب را"امل "میدانند

توهمچنان "فرشته"بمان

بانوی سرزمین من؛ای ساکن

دیارحجب وحیا؛چه عارفانه به میدان آمده ای

پوشش دینی تودل پاکان روزگاررا

به شوق اورده است

چراکه این پوشش از زره میدان جهاداصغر

است وحجاب توزره

میدان جهاداکبر!!!


درخیابان چهره آرایش مکن

ازجوانان سلب آسایش مکن

زلف خودازروسری بیرون مریز

درمسیر چشم هاافسون مریز

یادکن ازآتش روزمعاد

جلوه ی گیسومده دردست باد

خواهرم دیگرتوکودک نیستی

فاشترگویم عروسک نیستی

خواهرم این لباس تنگ چیست؟

پوشش چسبان ورنگارنگ چیست؟

خواهرم اینقدرتن نازی مکن

بااصول شرع لج بازی نکن

خواهرم ای عاشق دین مبین

یک نظرازدواج پیغمبرببینبرچسب ها : شعرکوتاه درموردحجاب , Chador-kamel-tarin


میگویند:بی حجابی بی دینی نیست.دلت پاک باشه!

قبول ؛بی حجاب بی دین نیست اماقبول داری که
حجاب ازضرورت های بارزدینه؟
حالاچه جوری میشه که قلب پاک ازاجرای حکم دین
سرپیچی میکنه؟
این قبل ازچه چیزی پاکه؟ازاطاعت یاازگناه؟
حالانمیشه قلب وظاهرت یکی باشه؟
امام علی (ع)فرمودند:
ایمان به قلب وزبان وعمل است.
حواست به عملت باشه.

[http://www.aparat.com/v/25lCQ]


[http://www.aparat.com/v/1f0jT]
زن معمار مرد است و مرد معمار تاریخ


خصیصه حیاوشرم به طورطبیعی ؛درزن بیشترازمردوجوددارد.

به همین دلیل است که زن فطرتاوازروی طبع وغریزه؛میل به

پوشش بدن خوددرمقابل نامحرم داردوازبرهنگی دچار

اضطراب میشود.شواهدفراوانی دراسلام برفطری وغریزی

بودن حیابرای زن وجوددارندوقران نیزبه این مطلب اشاره کرده

است.زنان به عنوان نیمی ازپیکره جامعه نقش بسیارمهمی در

ایجادوگسترش عفت،پاکدامنی واخلاق دربین جوامع بشری دارند

عفت وحیای زن؛که یکی ازمهمترین عوامل حفظ وبقای عفت عمومی

است؛نه تنهادرتمام ادیان ومذاهب الهی موردتاکیدقرارگرفته؛بلکه

افکاربشری نیزان راموردتاییدقرارداده اند.ازنظراسلام اهمیت این موضوع

به حدی است که برخی روایات آن را«تمام دین»می دانند.

امام علی ع:«عفت وپاکدامنی منشاهرخیری است»
تعداد صفحات : 4

 | 1 |  2 |  3 |  4 |