فاطمه پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ساعت 08 و 08 دقیقه و 15 ثانیه نظرات ()


Chador-kamel-tarin


میگویند:بی حجابی بی دینی نیست.دلت پاک باشه!

قبول ؛بی حجاب بی دین نیست اماقبول داری که
حجاب ازضرورت های بارزدینه؟
حالاچه جوری میشه که قلب پاک ازاجرای حکم دین
سرپیچی میکنه؟
این قبل ازچه چیزی پاکه؟ازاطاعت یاازگناه؟
حالانمیشه قلب وظاهرت یکی باشه؟
امام علی (ع)فرمودند:
ایمان به قلب وزبان وعمل است.
حواست به عملت باشه.