فاطمه سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 08 و 31 دقیقه و 48 ثانیه نظرات ()

پوستر قضیه محرم و نامحرم


بخش عمده ای از قضیه محرم و نامحرم بازمی گردد به خانواده، اگر

 چنانچه چشم خائن، دست خائن، زبان دووجه، دل بی محبت و بی اعتقاد

به همسر و همسری وجود داشت، ولو ظاهرسازی هایی هم باشد، خانواده سرد می شود.


سخنرانی مقام معظم رهبری چهاردهم دی ماه 1396منبع : قضیه محرم و نامحرم | حجاب برتر