فاطمه شنبه 26 دی 1394 ساعت 16 و 13 دقیقه و 34 ثانیه نظرات ()

مقام معظم رهبری:

ما که روی حجاب این قدر مقیدیم به خاطر

این است که حفظ حجاب به زن کمک می کند

تا بتواند به آن رتبه معنوی عالی خود برسد

و دچار آن لغزش گاه های بسیار لغزنده ای

که سر راهش قرار داده اند، نشود.

باید توجه کنید که هیچ بحثی در این زمینه های

مربوط به پوشش زن، از هجوم تبلیغاتی غرب

متاثر نباشد؛ اگر متاثر از آن شد، خراب خواهدشد

. مثلا بیاییم با خودمان فکر کنیم که حجاب داشته

باشیم، اما چادر نباشد؛ این فکر غلطی است.

نه این که من بخواهم بگویم چادر، نوع

منحصر است؛نه، من می گویم چادر بهترین نوع حجاب

است، یک نشانه ملی ماست، هیچ اشکالی هم

ندارد، هیچ منافاتی با هیچ تحرکی هم در

زن ندارد. اگر واقعا بنای تحرک و کار

اجتماعی و کار سیاسی و کار فکری باشد،

لباس رسمی زن می تواند چادر باشد و

چادر بهترین نوع حجاب است.


کعبه چادر