فاطمه یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 15 و 11 دقیقه و 26 ثانیه نظرات ()
زنها مواظب باشند این راه مبارک انقلاب را گم نکنند.
 امروز،سرگرم شدن به زر و زیور برای زن مسلمان ایرانی انقلابی
 عیب است.
امروز پرکردن سر و سینه و دست از زیور آلات و
بت قراردادن زیور و آرایش و مد و لباس
 برای زن انقلابی مسلمان
 ایرانی عیب ننگ است. آن کسی که در پی این گونه چیزهاست
 ارزشش پایین است. مد برای زن ارزش آفرین نیست.
 بی اعتنایی نسبت به مدهای دام گونه ساخته و
 پرداخته دشمنان برای زن ارزش است.
AhGsK