فاطمه چهارشنبه 14 بهمن 1394 ساعت 12 و 24 دقیقه و 35 ثانیه نظرات ()

حجاب گلی است که هر زن مسلمانی به مرد مسلمانش می دهد

تا او را از گناه حفظ نماید و محبتش را ابراز کند...حجاب گل