فاطمه شنبه 28 فروردین 1395 ساعت 11 و 19 دقیقه و 19 ثانیه نظرات ()

ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو: « جلباب های خود را

بر خویش فروافکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد

آزار قرارنگیرند بهتر است . خداوند همواره آمرزنده رحیم است.»


سوره احزاب آیه ۵۹حجاب در قرآن